torsdag 29. oktober 2009

Arne&Carlos vs Personae


Etter sykurset på onsdag var vi på en diskusjon mellom Arne&Carlos og Personae (Elisabeth Skjervum Hole og Charlotte Bik Bandlien) på DogA. Temaet var det lokale og tradisjoner sett i et globalt mot norsk perspektiv. De store diskusjonene uteble vel, men vi fikk høre mye om Arne&Carlos. Interessant var det uansett.
Arne&Carlos kjenner sikkert de fleste til. Det er en norsk designerduo som har fokusert på strikk og norsk inspirasjon, samt vært foregangsfigur når det gjelder økologiske tekstiler. De har gjort det svært bra i internasjonal sammenheng, senest hadde de et samarbeid med Commes des Garcons.
Personae er også verdt å sjekke ut! Det er et ganske nytt magasin om klær, kropp og kultur. Artiklene i bladet er en kombinasjon mellom informative og akademiske tekster, anmeldelser, fotoserier, osv, og Personae forsøker å sette klær og mote i et større perspektiv enn trend og forbruk.


V fikk høre mye om hvordan Arne&Carlos jobber, hvordan de ser på sitt merke i internasjonal sammenheng, hva som har vært inspirasjonen, grunnen til flere valg de har tatt i sin karriere, hva har vært vanskelig osv.